În contabilitate, care este diferența dintre angajare și realizare?


Răspunsul 1:

În contabilitate contabilizare înseamnă a recunoaște un eveniment / tranzacție în situațiile financiare care implică transferul valorii între două părți, indiferent dacă întreprinderea a primit imediat numerar sau nu pentru acel anumit eveniment. Un eveniment determină o modificare în secțiunea Active, pasive sau capitaluri proprii din bilanț.

Pe de altă parte Realizarea înseamnă primirea numerarului efectiv pentru tranzacție.

Deci, în sistemul de angajare, numerarul poate fi sau nu primit de către întreprindere, dar la momentul realizării trebuie să se primească numerar sau evenimentul trebuie să fie transformat în numerar pentru decontarea finală a tranzacției.