Care este diferența dintre o petiție de avertisment și un aviz legal?


Răspunsul 1:

În orice procedură judecătorească, cel care se deplasează în instanță pentru a obține scutire împotriva oponentului, trebuie să anunțe cererea sa. Această notificare se găsește prin intermediul instanței, unde instanța dispune modul de comunicare a acestei notificări. Aceasta urmează principiile de bază, de exemplu, audi alterum patrem, ceea ce înseamnă să auziți ambele părți (înainte de a ajunge la o concluzie). În timp ce a anunțat, instanța amână audierea până la 4 săptămâni, în funcție de circumstanțele cazului. În acest termen, petiționarul trebuie să dovedească notificarea notificării.

Cu toate acestea, există câteva probleme urgente, în care petiționarul se adresează instanței pentru ajutor urgent. În astfel de cazuri, petiționarul solicită instanței să emită ajutor de urgență, fără a notifica cealaltă parte ca măsură provizorie. Luăm, de exemplu, costum pentru ordin (numit ședere, pentru înțelegerea publicului comun, deși există diferențe între cele două, legal vorbind). Adversarul petiționarului a prăpădit proprietatea petiționarului continuând să demoleze peretele compus al petiționarului. Solicitantul / petiționarul se apropie de instanță pentru a-l opri pe inculpat / respondent să demoleze peretele compusului, iar primul nu poate aștepta 4 săptămâni pentru notificare. El caută o ușurare imediată prin ordonanță. În funcție de fondul cauzei, instanța poate acorda o decizie judecătorească temporară, care este de obicei valabilă până când pârâtul va apărea. Ordonanța temporară se acordă fără audierea inculpatului din cauza urgenței stabilite de reclamant, numai dacă aparatul nu a depus un avertisment.

Prin avertisment, inculpatul solicită instanței să nu fie adoptată nicio ordine fără a-i da posibilitatea să fie audiat. În astfel de cazuri, este necesar ca instanța să emită pârâtului, în ciuda îndemnului exprimat de reclamant.

Avertizările sunt reglementate de secțiunea 148A din Codul de procedură civilă (CPC). Orice avertisment este valabil 90 de zile de la data depunerii în instanță. Procesul de preaviz este de a îndeplini principiul instanței de a audia ambele părți în proces înainte de a trece orice ordine.

Avizul trebuie completat într-un anumit format. Acest format diferă de formatul petiției.

Sper că am lămurit scopul lui Caveat. Acum, vineți la petiție. Petiția este depusă în instanță pentru orice ajutor. Poate fi solicitată instanței de inspecție a proprietății procesului, de examinare a unui martor, de patronat a unui decret, atunci când se numește petiție de executare ș.a. Se poate depune o petiție pentru solicitarea unei scutiri de la instanță.