Care este diferența dintre ecuațiile Navier Stokes și Teorema transportului Reynolds?


Răspunsul 1:

Navier Stokes Ecuațiile nu sunt decât a doua lege (F = Ma) a lui Newton aplicată pe un colet fluid.

(Uneori, ecuațiile de conservare a masei, momentului și energiei sunt denumite împreună Navier Stokes)

Reynolds Transport Theorem este un rezultat matematic, care vă oferă relația dintre (total) derivat material și derivate locale. Este, în esență, regula integrală a Leibniz.